Mitä on GMO
Lähettänyt on loka 8, 2019 in Blog | Kommentit pois päältä artikkelissa Mitä on GMO

Nykyään puhutaan ja kiistellään paljon GMO:sta. Mutta mitä se oikeastaan on ja miten se vaikuttaa meidän jokapäiväiseen elämäämme. Keräsin hieman tietoa tästä aiheesta, jotta meillä olisi selkeä käsitys GMO:sta sekä siitä miksi se herättää niin paljon keskustelua tänä päivänä. GMO eli geenimuunneltu organismi tarkoittaa eliötä, johon on käytetty geenitekniikkaa muuntamaan sen perimää. Se voi olla kasvi, eläin tai bakteeri. Geenimuunnellulla elintarvikkeella tarkoitetaan tuotetta, johon on käytetty raaka-aineena muunneltua eliötä. Muita nimiä geenimuunnellulle organismille voivat olla muun muassa transgeeninen, muuntogeeninen, geenimanipuloitu tai siirtogeeninen organismi.

Tunnetuimpia ja yleisimpiä GMO eliöitä ovat muuntogeeniset kasvit. Niitä viljellään melkein 20 maassa ympäri maailmaa, suurimpana tuottajana Yhdysvallat. Kaikkein yleisimpiä geenimanipuloituja kasveja ovat soija, maissi ja rapsi. Euroopan Unioni on säädellyt erittäin tarkat rajat ja määräykset GMO tuotteiden tuottamiseen ja tuomiseen Euroopassa. Suomessa geenitekniikkalaki on tarkoin valvottua ja sitä ohjaa Geenitekniikkalautakunta. Vuonna 1980 yhdysvaltalainen Paul Berg palkittiin kemian Nobelilla edistyksestään geenitekniikan saralla. Hän onnistui ensimmäisenä kemistinä maailmassa siirtämään yhden viruksen erään bakteerin osaksi. Se oli läpimurto geenitekniikan saralla. Nykyään tätä samaa tekniikkaa voidaan helposti käyttää ja mikä tahansa geeni pystytään siirtämään osaksi toista lajia, jos sen kromosomi paikka tunnetaan.

Geenimuuntelun päätavoite on parantaa jo olemassa olevan kasvin, eläimen tai bakteerin ominaisuuksia. Sillä voidaan myös lisätä täysin uusia ominaisuuksia samoihin organismeihin. Parannus voi liittyä esimerkiksi siihen, että organismista tehdään kestävämpi ulkoisten vaikutusten tuomille muutoksille tai sillä voidaan pyrkiä lisäämään organismin satoa tai tuotantoa. Erittäin merkittävä käyttötarkoitus on myös lääkeproteiinien tuotanto ja terveyttä edistävien aineiden lisääminen jokapäiväisiin elintarvikkeisiin.

Geenimanipuloinnin eri tuotteet

Erilaisia geenimanipulaation tuotteita

Viljelykasveja alettiin geenimuunnella paljon 1990-luvulla. Yhdysvalloissa muuntogeenistä maissia ja soijaa viljeltiin erittäin laajoilla alueilla. Seuraavan kymmenen vuoden aikana se levisi ympäri maailmaa ja vuonna 2006 maailmassa oli 22 maata missä viljeltiin muuntogeenisiä kasveja yhteensä 102 miljoonan hehtaarin alalla. Kasvien viljelyä suunnattiin erityisesti kehitysmaihin, missä haastavat olosuhteet tekivät toisinaan ruoan viljelystä erittäin vaikeaa. Sadot olivat pieniä ja niihin jouduttiin käyttämään suuri määrä kemiallisia kasvinsuojeluaineita tuholaisten torjumiseksi. Aiheesta tehtiin paljon tutkimuksia ja kokeiluja. Vielä tänäkin päivänä suurin osa kehitysmaissa viljellystä maissista on geenimuunneltua.

Siirtogeenisiä eläimiä on myös tehty paljon. Niillä on huomattava kaupallisen innovaation maine, vaikka ne ovatkin pääasiassa tarkoitettu tieteellis-teknisiin tutkimuksiin. Muun muassa laboratorio hiiriä ja rottia, sekä täysin syötävää lohta on geenimuunneltu. Suomessakin tehdään edelleen paljon kokeita geenimuunneltujen eläinten keskuudessa ja tunnetuin niistä lienee Kuopion Yliopistolla vuonna 1993 syntynyt Huomen-vasikka.

GMO tekniikkaa käytetään erittäin paljon hyväksi eri lääketieteen saroilla. Sen avulla on voitu hyödyntää erilaisia ihmiselle terveellisiä aineita, mitä voidaan lisätä tavallisiin elintarvikkeisiin. Samaa tekniikkaa hyödyntäen on tuotettu huomattava määrä tehokkaita lääkkeitä ja rokotteita erityisesti niihin sairauksiin mistä ihmiskunta suurimmaksi osaksi tällä hetkellä kärsii. Suomessa geenimuuntelu on erittäin yleistä lääkkeiden, rokotteiden ja lisäaineiden keskuudessa. GMO:lla on tutkitusti paljon hyviä vaikutuksia ihmisten ja koko kansakuntien elinvoimaan ja säilymiseen. Sen turvallisuudesta, tehokkuudesta ja eettisyydestä kiistellään silti paljon. Kriitikot sanovat, että esimerkiksi viljelykasvien osalta ihmiset tehdään riippuvaisiksi käyttämään tiettyjä tuotteita, jotka voivat olla hintaviakin ja täten geenimuuntelusta tehdään bisnestä, jossa köyhimmät ihmiset loppuen lopuksi kärsivät kaikkein eniten.

Usein vastustelu perustuu GMO tuotteiden luonnottomuuteen. Asia ei kuitenkaan ole aivan niin yksioikoinen, vaan geenimuunteluun liittyy paljon sekä hyviä että huonoja puolia. On tärkeää kuitenkin muistaa, että GMO jakautuu myös moneen eri ryhmään ja sitä ei voi täysin kokonaisuudessaan tuomita, vaikka sen osa-alueissa olisikin parannettavaa.

Comments are closed.