Luonnonmukaisen maatalouden maailma

Luonnonmukaisen maatalouden maailma

Vuosi 2017 oli uusi ennätysvuosi maailmanlaajuiselle luonnonmukaiselle maataloudelle.

Maailmanlaajuisen luonnonmukaisen maatalouden FiBL-kyselyn mukaan luonnonmukainen viljelymaa kasvoi merkittävästi, ja luonnonmukaisten tuottajien määrä ja orgaanisen vähittäismyynnin kasvu jatkoivat kasvuaan. FiBL:n ja IFOAM – Organics Internationalin julkaiseman “Biologisen maatalouden maailman” -tutkimuksen 20. painos osoittaa, että viime vuosien myönteinen kehitys jatkuu. Orgaanista maataloutta koskevaa vuosittaista kyselyä tukee Sveitsin talousministeriön sihteeristö (SECO), Kansainvälisen kaupan keskus (ITC), Coop Sveitsin kestävän kehityksen rahasto ja NürnbergMesse, BIOFACH-messujen järjestäjät. Markkinatutkimusyhtiö Ecovia Intelligence arvioi, että luonnonmukaisten elintarvikkeiden maailmanmarkkinat olivat vuonna 2017 97 miljardia dollaria. Yhdysvallat on johtava markkina-alue 40 miljardilla eurolla, jota seuraa Saksa, Ranska ja Kiina. Vuonna 2017 monet suuret markkinat kasvoivat edelleen kaksinumeroisina, ja Ranskan luonnonmukaisten markkinoiden kasvu oli 18 prosenttia. Sveitsiläiset käyttivät eniten luonnonmukaista ruokaa, noin 288 euroa asukasta kohden vuonna 2017. Suurin orgaaninen markkinaosuus oli Tanskassa, noin 13,3 prosenttia koko elintarvikemarkkinoista. Vuoden 2017 lopussa orgaanisesti hoidettiin 69,8 miljoonaa hehtaaria eli kasvua oli 20 prosenttia eli 11,7 miljoonaa hehtaaria vuoden 2016 aikana. Australialla on suurin luonnonmukainen viljelyala, 35,6 miljoonaa hehtaaria. Australian suuren pinta-alan vuoksi puolet maailman luonnonmukaisesta maatalousmaasta on nyt Oseaniassa. Euroopalla on toiseksi suurin alue, 21 prosenttia, 14,6 miljoonaa hehtaaria, jota seuraa Latinalainen Amerikka.

Ravintoaineet kiertävät luonnonmukaisessa tuotannossa

Orgaaninen alkutuotanto perustuu ravintoaineiden kierrätykseen, biologisen monimuotoisuuden säilyttämiseen ja maaperän tilaan, välttämällä uusiutumattomien luonnonvarojen käyttöä ja varmistamalla ennakoivasti eläinten hyvinvoinnin, samalla kun mahdollistetaan lajikohtainen luonnollinen käyttäytyminen mahdollisimman pitkälle. Orgaanisessa ympäristötutkimuksessa keskitytään elintarvikeketjun ulkoisiin vaikutuksiin, mukaan lukien pilaantumisen ehkäiseminen ja sekä pohjaveden että pintavesien rehevöityminen, ilmastonmuutoksen hillitseminen ja elintarvikkeiden tasapuolinen maailmanlaajuinen jakelu. Luonnonmukaisen ruoan ravitsemuksellista laatua tutkitaan yhteistyössä kansainvälisten tutkimuslaitosten kanssa. Merkittävimmät tulokset keskittyvät kasviperäisten tuotteiden antioksidanttien suurempiin pitoisuuksiin ja eläintuotteiden edullisempaan rasvahappokoostumukseen. Orgaaninen lähestymistapa yhteiskuntatieteelliseen tutkimukseen keskittyy luomutuotantoon osana paikallista ja globaalia ruokajärjestelmää sekä ilmiöitä, jotka vaikuttavat tällaiseen tuotantoon. Esimerkiksi Suomi tunnetaan puhtaiden elintarvikkeiden maana. Luonnonmukaisten tuotteiden parempi tuotteistaminen ja merkitseminen tarjoaisi mahdollisuuksia ulkomaankaupalle. Orgaanista kuluttaja-tutkimusta tehdään maailmanlaajuisesti. Suomessa vastaavat tutkimukset ovat koostuneet pääasiassa ei-vertaisarvioiduista luomutuotteiden kuluttajakyselyistä. Siksi tieteellistä tutkimusta tarvitaan myös kuluttajien käyttäytymisen osalta.

Luonnonmukaisen tuotannon vaikeudet

Monissa osissa maailmaa sato laskee kemiallisten panosten lisääntyneestä käytöstä huolimatta. Sitä vastoin luonnonmukainen maatalous on osoittautunut tehokkaaksi tuottojen kasvattamisessa ja vakauttamisessa erityisesti marginaalimaisilla alueilla. Tämä tarkoittaa sitä, että se on järjestelmä, joka antaa viljelijöille mahdollisuuden palauttaa ja ylläpitää elintarviketurvaa. Lisäksi vihreän vallankumouksen maatalous tekee usein veden tuhlausta, tuhoaa maaperän ja jättää maata sopimattomaksi elintarviketuotantoon. Luonnonmukainen maatalous voi torjua aavikoitumista vähentämällä eroosiota ja parantamalla veden ottoa ja säilymistä.

Luonnonmukaisen tuotannon vaikeudet

Luonnonmukainen maatalous auttaa myös lisäämään vastustuskykyä tuholaisia ​​ja sairauksia vastaan, mikä on ratkaisevan tärkeää elintarviketurvan rakentamisessa. Viimeaikaiset analyysit osoittavat, että luonnonmukainen viljely tarjoaa keinon vähentää synteettisten torjunta-aineiden käyttöä eläinten tuholaisten ja taudinaiheuttajien hoidossa lisäämättä niiden tartuntatasoa.Nykymaailman maataloustuotannon tavoite on erinomainen tuottavuus. Vaikka luonnonmukainen viljely lupaa parempia ja terveempiä tuotteita, se on hyödyllistä vain lyhyellä aikavälillä, koska massiiviset tuotantopanokset, kuten koneet ja kemikaalit, eivät ole kuvassa. Sitä vastoin tuottavuuden edut vähenevät pitkällä aikavälillä. Koska maaperän terveys ja hedelmällisyys vähenevät ajan myötä luonnonmukaisessa maataloudessa, niin myös sadot ja tämä tapahtuu silloin, kun maaperä saavuttaa pisteen, jossa se ei voi enää muuttaa olemassa olevaa humusta maaperän hedelmällisyyteen.

Jarmo

Kommentointi on suljettu.

© 2020 viljelijankonemessut

© 2021 Viljelijan Kone Messut