Kestävä maatalous
Lähettänyt on joulu 16, 2019 in Blog | Kommentit pois päältä artikkelissa Kestävä maatalous

Nykyään puhutaan entistä enemmän kestävästä kehityksestä. Mutta miksi se on tärkeää juuri nyt? Maailma kuluttaa varojaan loppuun nopeammin kuin koskaan ennen. Ilmastonmuutos uhkaa monia eri asioita maapallolla ja se on saatava hidastumaan mahdollisimman nopeasti. Monet eri alat ja asiat ovat jo ottaneet omat askeleensa kohti kestävämpää maapalloa ja näin on toimittu myös maatalouden saralla.

Miksi kestävällä kehityksellä on sitten niin suuri vaikutus nimenomaan maataloudessa? Ihminen on saanut omalla toiminnallaan aikaan monia haitallisia vaikutuksia. Suurimpana niistä ilmastonmuutos. Ilmastonmuutos saa aikaan sen, että rankkasateet ovat lisääntyneet sekä toisena ääripäänä myös todella paha kuivuus. Suomessakaan ei vielä tarvinnut murehtia tällaisista ongelmista aikaisemmin, mutta nyt ne ovat maatalouden tuottajien päänsärkynä joka vuosi.

Suomessakin on koettu enemmän vesistöjen rehevöitymistä, mikä tarkoittaa sitä, että ravinteiden päästessä veteen, sen laatu huononee merkittävästi. Maaperä on saastunut, tehden viljelemisestä haastavampaa huonon maaperän laadun takia. Kun ihmisten kulutus on lisääntynyt, myös jätemäärä kasvaa ja sille ei ole enää paikkaa mihin se laitetaan.

Maatalouden kestävällä kehityksellä pyritään suojelemaan maaperää ja vesistöjä. Sitä harjoittamalla halutaan taata luonnon pysyminen hyvässä kunnossa, jotta siitä olisi iloa meille kaikille vielä pitkäksi aikaa. Lopulta päästään tilanteeseen missä kestävä kehitys takaa sen, että sekä luonto, ihminen ja talous ovat kaikki tasapainossa keskenään. Maataloudella on merkittävä rooli tässä erityisesti sen takia, että suuri osa ruoastamme tulee sieltä.

Maatalouden rooli kestävässä kehityksessä

Maataloustuottajien tekemä työ on todella arvokasta. Maatalous on joutunut todella huonoon maineeseen viimeaikaisen ilmastonmuutoskeskustelun takia, sillä ajatellaan, että maatalous kuormittaa liikaa maapalloa. On kuitenkin hyvä muistaa, että EU:n alueella ja varsinkin Suomessa koko maatalous on niin tarkoin valvottua, ettei vilppiä ole helppo tehdä. EU:n yleinen maatalouslinjaus sisältää myös paljon osia kestävän maatalouden puolesta.

Maataloutta tehdään hyvin eettisesti ja kestävän kehityksen periaatteilla. Ympäristönsuojelua koskevat lait ovat tiukkoja ja niitä valvotaan erittäin tarkkaan. Suomessa ei ole samankaltaista massatuotantoa mitä on havaittavissa muualla maailmassa. Tämä massatuotanto on huomattavasti kuormittavampaa ja monimutkaisempaa kuin tavallinen maatalous.

Suomessa panostetaan nykyisin paljon luomuviljelyyn. Se on juuri oikea suunta kestävää maataloutta kohti. Luomuviljely onkin lisääntynyt huomattavasti viime vuosina. Ongelman tuo se, että se on jonkin verran työläämpää ja kalliimpaa kuin perinteinen maanviljelys. Mutta sen luonnonsuojelua auttavat vaikutukset ovat merkittäviä ja se voisi tehdä monesta maasta huomattavasti omavaraisempaa.

Suomalainen ruoka on monesti luokiteltu maailman puhtaimmaksi ruoaksi. Tämän mahdollistaa se, että viljelyyn kiinnitetään huomiota jo sen alkumetreiltä lähtien ja laatuketju pysyy hyvänä aina valmiiseen tuotteeseen asti. Maatalous on kestävää, kun se on ekologista, taloudellista ja sosiaalista. Suomessa asiat ovat kuitenkin todella hyvin verrattuna moneen muuhun maahan, ja Suomen kannattaakin toimia hyvänä esimerkkinä muiden maiden kestävälle maataloudelle.

Kestävä maatalous ei ole pelkästään luonnon kuormittamisen vähentämistä, vaan siinä täytyy huomioida myös viljelijän oma kestävyys ja hyvinvointi. Tässä on koettu paljon vastoinkäymisiä viime vuosina, sillä viljelijälle kasaantuva kuorma on ollut liian suuri ja aiheuttanut liikaa stressiä. Euroopassa pitäisi päästä nopeammin kestäviin päätöksiin, jotta viljelijät voisivat keskittyä itse ruoan tuotantoon papereiden pyörittämisen sijaan.

Kestävään maatalouteen tullaan kiinnittämään entistä enemmän huomiota tulevaisuudessa. Suomi on edelläkävijä, joka hyvällä esimerkillään ja tuloksillaan on näyttänyt oikeaa suuntaa muulle maailmalle. Ihminen on riippuvainen ruoasta, joka tuotetaan maaseudulla ja on meidän kaikkien yhteinen tehtävä huolehtia siitä, että maanviljelys jatkuu elinvoimaisena ja turvaa hyvälaatuisen ruoan saannin meille kaikille.

Comments are closed.